Åpenhetsloven

1, juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven gir krav som skal sikre at det er anstendige arbeidsvilkår i virksomheter.
2024-02-02

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge. Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
1.    salgsinntekt: 70 millioner kroner
2.    balansesum: 35 millioner kroner
3.    gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Ett av kravene i loven er at virksomhetene må gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Resultatene av vurderingen skal gis i en redegjørelse som er offentlig tilgjengelig. Redegjørelsen må oppdateres innen 30. juni hvert år 

Det er et relativt stort arbeid å gjøre det loven krever. Mange firmaer tilbyr hjelp i dette arbeidet. Arbeidsgiverorganisasjoner som Virke og Abelia har konkrete og ganske detaljerte veiledere for dette arbeidet.

KFF har utarbeideet en mal for redegjørelse etter åpenhetsloven:

 

Powered by Cornerstone