Høring - endringer i føring av kompetansebevis for elever med IOP

Udir sendte på høring et forslag om å endre vurderingsuttrykk som føres på kompetansebeviset for elever som har individuell opplæringsplan og avvik fra kompetansemål som gjør at læreren ikke har vurderingsgrunnlag i fag. Høringsfristen var 03.01.2024
2024-01-03

KFF har ikke sendt høringssvar. Temaet ligger på siden av KFFs arbeidsområde, og forsalget er ikke kontroversielt.

 

Udir foreslår å erstatte dagens "ikke vurderingsgrunnlag" (IV) med  "fullført opplæring etter individuell opplæringsplan" (FI) for disse elevene, men spør også om høringsinstansene har andre forslag til vurderingsuttrykk.

Se Høring om endringer i føring av kompetansebevis for elever med IOP og avvik fra læreplanen i faget (udir.no)

 

Powered by Cornerstone