Møte med Udir 01.03.2023

Spørsmål denne gang om GDPR, SFO og ressurskrevende elever, lønnsøkning og KOSTRA, kapitalkostnader i KOSTRA, undervisning i elevens hjem, hva er offentlig virksomhet, konsekvens ved manglende betaling, tilskudd 2024 og skolestreik, behandling av søknader nå, utdeling av jod-tabletter, dekning av kostnader til spesialundervisning, "prikking" i elevundersøkelsens resultater og master som kompetansekrav for lærere 2025.
2023-03-24

Uformelt referat fra møtet kan leses her.

Svar på spørsmål 6 ble gitt i etterkant av møtet. Svar til Statsforvalteren på samme spørsmål gjelder som svar.

- Svar fra Udir om privatskoler og hjemmeundervisning
- Bekreftelse fra Kunnskapsdepartementet

Powered by Cornerstone