Statsbudsjettet 2023

Regjeringen har lagt fram forslag til Statsbudsjett for 2023. I en pressemelding skriver regjeringen at det foreslås å redusere tilskuddet til private skoler med 40 millioner kroner for å styrke "fellesskolen". KFF kommenterer forslagene.
2022-11-07

 

Tilskuddssatsene for 2022 er presentert på Udirs nettside 

Pressemelding om tilskdudet til private skoler: Foreslår å redusere tilskota til private skular

Satsene vedtas av Stortinget som del av budsjettbehandlingen i november/desember. Erfaringen er at de foreslåtte satsene blir vedtatt, kun i ekstraordinære situasjoner blir det endring.

Kunnskapsdepartementets budsjett er å finne i Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet. Private skoler godkjent etter privatskoleloven omtales her:

Forslag til statsbudsjett 2023 innebærer en viss økning i tilskuddsatsene. Samtidig foreslår regjeringen flere kutt som rammer noen av våre medlemsskoler. Støtten til 6A-skoler (bibelskoler) foreslås redusert fra 75% til 65% av satsen. Og særskilte tilskudd til videregående skoler som kun tilbyr musikk innenfor utdanningsprogram musikk, dans og drama foreslås fjernet.

KFFs generalsekretær Jorunn Haleråker Heggelund uttaler seg om disse kuttene i avisa Vårt Land, se artikkel  Reagerer på kutt til kristne friskoler: – Trist :

  • Kristne Friskoler Forbunds generalsekretær Jorunn Hallaråker Heggelund reagerer kraftig på regjeringens forslag om å kutte i støtten til friskolene. Hun mener at kutt i friskoler ikke kan begrunnes i at man vil styrke fellesskolen.

KFF har lagt ut følgende melding på Facebook

KFF er klar til å kjempe i Stortinget!
Regjeringen kutter 40 millioner kroner til friskoler. Dette begrunner de med at de ønsker mindre privatisering. Men forslagene bidrar kun til å gjøre skolehverdagen dårligere for elever som går på friskoler. Ikke mindre privatisering. Det er trist! 
Budsjettkuttet rammer de berørte skolene hardt.  I den store sammenhengen er et kutt på 40 millioner kroner ikke så stort, men for de det gjelder betyr det svært mye. Det er vanskelig å se hvordan dette ikke ramme tilbudet elevene våre kan få!
En kunnskapsminister som er kunnskapsminister for alle elever, også de som går på en friskole, burde hatt større ambisjoner enn å komme med smålige kutt. Kuttet vil trolig ikke bety en bedre offentlig skole, men kuttet vil så absolutt gjøre det vanskeligere å drive friskole. 
Heldigvis er ikke budsjettet vedtatt!
KFF er på saken!

 

Vårt Land skriver også om kuttene til musikkgymnasene: Frykter for framtiden etter kutt til kristen videregående skole – Vårt Land (vl.no)

Avisa Dagen har to artikler om statsbudsjettet og friskoler, men disse er bak betalingsmur:

 

Powered by Cornerstone