Møte med Udir 16.02.2022

Friskoleorganisasjonene hadde møte med Udir og spørsmål om temaer som friskolers anledning til å være lærebedrift (lærlinger), helsetjenester for friskoleelever, når elever ikke møter på skolen, hvem kan gi elever permisjon, kompensasjonsordninger pga. covid19, vilkår for inntak til 6A-skoler, rustesting på skoleinternat, fullføringsrett for voksne, skolemåltid mm.
2022-03-02
Powered by Cornerstone