Møte med Udir 9. oktober 2019

Saker som ble tatt opp var turer med Hvite busser, FEIDE-pålogging, skoleeiers forsvarlige system, grunnskole og vgs i samme rettssubjekt, kryssløp i vgs yrkesfag, samarbeid med barnehage og inntak av voksne elever uten rett til opplæring.
2020-01-17

Her er et uformelt referat fra møtet.

Powered by Cornerstone