Høring - endring friskoleloven internkontroll/realkompetansevurdering

KFF har sendt høringsuttalelse angående departementets forslag om å endre friskolelovens bestemmelser om forsvarlig system (§ 5-2) og forslag om å hjemle i loven at forskrift til friskoleloven kan gi unntak fra kravet om realkompetansevurdering før inntak av voksne.
2019-10-09

Pdf-utgave av KFFs høringsuttalelse kan leses her

Informasjon om høringen (inklusiv alle høringssvarene) finnes på departementets nettsider

Powered by Cornerstone