Handel med nærstående

Departementet har nå fastsatt retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Retningslinjene gjelder også for kap. 4-skoler.
2019-06-14

Udir har lagt ut informasjon om dette i artikkelen Retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris på  nettsidene for regelverksfortolkninger. I Udirs artikkel ligger det lenke til en pdf-fil som er selve veiledningsdokumentet (retningslinjene). Udir presiserer at retningslinjene også gjelder for skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4.

 

Powered by Cornerstone