Møte med Udir 6. mars 2019

Saker som ble tatt opp var bl.a. meldeplikt om langt fravær, nettundervisning, ansatterepresentasjon i styret, blinde elever, realkompetansevurdering.
2019-03-20

Her er et uformelt referat fra møtet.

Powered by Cornerstone