Kapitaltilskudd 2019

Hvor mye blir det og når kommer det?
2019-01-22

I statsbudsjettet for 2019 er det i friskolekapittelet på post 82 avsatt 64,165 mill. kr til kapitaltilskudd. Tilskuddet gis på grunnlag av godkjent elevtelling per 1. oktober 2018. Tilskuddet gis til grunnskoler og videregående skoler som får sine vanlige tilskudd fra post 70 og 71. Det betyr at skoler i utlandet, skoler for «funksjonshemma» og skoleskipet Gann ikke får kapitaltilskudd fra post 82.

Utbetalingen fordeles på to terminer og skal skje i februar og i september har vi fått opplyst fra Udir. 

Vi har en oversikt fra Udir som viser 34.208 elever ved årsskiftet. Dermed kan tilskuddet per elev anslås til 1.875 kr. Utbetalingen i 2018 var 1.754,10 kr per elev. Vi garanterer ikke denne beregningen fordi elevtallet som benyttes i Udir sin beregning kan avvike noe fra oversikten vi har mottatt. Vi anbefaler derfor å budsjettere med 1.800 kr per elev.

Powered by Cornerstone