Udir presiserer nye økonomiregler

Det har vært uklart hvordan friskoler og kapittel 4-skoler skal behandle gamle investeringsfond når årsregnskap for 2018 skal settes opp. Nå har Udir kommet med avklaringer angående dette og andre "overgangsproblemer" når ny økonomiforskrift og ny kapittel 4-forskrift trådte i kraft 1. september i år.
2018-11-06

Udirs klargjøringer kommer som svar på spørsmål innsendt av friskoleorganisasjonene.

Svaret kan lese i dette pdf-dokumentet.

I hovedsak klargjøres følgende:

  • Skolene kan oppløse tidligere investeringsfond, endre formål (f.eks bruke pengene til ordinær drift), sette pengene på annen bankkonto og føre fondsbeløpet til ordinær egenkapital, men alle slike endringer krever styrevedtak siden investeringsfondet er opprettet med styrevedtak.
  • Oppløsning av investeringsfondet regnes ikke med når man vurderer om avsetningen til egenkapital pr 31.12.2018 overstiger 25 % av totalt inntektsgrunnlag.
  • Skolens inntektsgrunnlag i 2018 vil inkludere eventuelle inntekter som i 2017 ble overført til 2018. 

 

Powered by Cornerstone