Møte med Udir 28. februar 2018

Saker som ble tatt opp var bl.a. FEIDE, tidlig innsats, hospitering ved fravær, PPT-vedtak ved skolebytte, spes.ped.ressurser, registrering av vedtektsendringer, årsberetning.
2018-03-15

Her er et uformelt referat fra møtet.

Powered by Cornerstone