Ingen hjelp fra finansministeren til de vg internatskolene

Det ble ikke positivt svar fra Siv Jensen på spørsmålet fra Hans Olav Syversen om hjelp rundt forståelsen av momskompensasjon til internatet på de videregående internatskolene.
2016-01-09

Fredag 8/1 forelå svaret fra finansministeren. Det kan leses her.  I følge gen.sekr. Jan Erik Sundby i KFF burde det " ikke være mulig for Finasdepartementet med statsråd og Skattedirektoratet å leve med Sivilombudsmannens syn på fortolkningen av § 2 C i mva-kompensasjonsloven. Her legger ombudsmannen til grunn at «pålagt ved lov» som det står i § 2 C ikke kan begrenses til elever som har «rettskrav» slik også statsråden viser til i sitt svar. Dette er en for sterk avgrensning ifølge Sivilombudsmannen".

Saken er alvorlig, og skoler har satt advokater på redegjørelser og klager på krav de har fått om tilbakebetaling. KFF følger opp saken politisk og i samarbeid med revisorer og advokater.

Flere aviser skriver om saken som først ble sendt ut av Kristelig Pressekontor (KPK):
Vårt Land: Jensen vil ikke hjelpe - internatskoler frykter konkurs.
Dagen: Ingen internathjelp fra Siv Jensen.

 

 

 

 

Powered by Cornerstone