KrFs alternative budsjett med 2 friskoleforslag

30 millioner i kapitalstøtte til friskolene og 5,7 millioner foreslås til NLA-høgskolen for satsing på ny lærerutdanning i Oslo.
2015-10-29

-Om lærerutdanningen kan det leses her.

-KrF foreslår også 30 millioner i kapitalstøtte til friskolene i sitt alternative budsjett.

Gen.sekr. i KFF Jan Erik Sundby sier at KFF har merket seg denne påplussingen på kapitalstøtte. Vi har påpekt at økninger i avskrivninger i offentlig skole tilsvarer nesten 20 mill kr beregnet etter elevtallet i friskolene. Med 30 mill kr henter vi inn økningen i offentlig skole pluss at vi drar litt innpå. Dersom det blir vedtatt et budsjett på opprinnelig 20 mill kr og så 30 mill altså tilsammen 50 mill kr, får vi dekket ca 20% av kostnadene til avskrivning i offentlig skole. Avskrivningene er en liten andel av de totale kapitalutgifter, så det er et stykke igjen til full dekning. Det vil likevel selvsagt komme godt med i en stram friskoleøkonomi å få et ekstra tilskudd til kapitalstøtte per elev på ca 1.600 kr.

De 20 mill som var lagt inn tilsvarer 6-700 kr pr elev og de 30 eventuelle millionene i KrFs alternative budsjett snaue 1000 kr i tillegg.

- KrF foreslår også flere lærere i barneskolen med høyere lærertetthet på 1-4 trinn. Det foreslås 320 mill kr ekstra. Mer kan sees i tabellen her. Gå inn på KD-sakene:

 

 

Powered by Cornerstone