Departementet skynder seg ikke når det gjelder likebehandling av elever i offentlig og privat skole

Dagrunn Eriksen har etterlyst arbeidet med lovfestet rett til utvidet tid i privatskoler for elever med behov for spesialundervisning.
2009-12-11

Statsråd Kristin Halvorsen sier at de arbeider med saken, men at det er for sent å få til noe for neste skoleår. Les spørsmål og svar her.

KVS  Lyngdal har fått beskjed om at unntaket de har fått i år ikke gjelder for de samme elevene til neste år.

 

Powered by Cornerstone