Møte med U-dir 4. mars 2015

Saker som ble tatt opp var bl.a. tilgang til Skoleporten, investeringsfond, "annen virksomhet" og skyss.
2015-04-22

Her er et uformelt referat fra møtet.

Powered by Cornerstone