Kurs om å starte kristen skole

15. november er det kurs i Oslo for å gi hjelp til å skrive søknad og starte en kristen skole. Søknadsfristen til U-dir er 1. februar. Avlyst.
2016-09-09

Målet med kurset:
Gi drahjelp i etablerings- og søknadsprosessen og helt konkret gi hjelp til å lage en søknad som ev. kan leveres allerede innen søknadsfristen 1. februar 2016. Kurset er for grupper og enkeltpersoner som vil starte kristen skole på grunn- eller videregående skoles nivå, ev. utvidelser ved eksisterende skoler. Prosjekter som er i gang kan gjennom kurset få utvidet kompetansen hos flere av de som er med.

Grupper/personer som vurderer å starte bibelskole vil også ha nytte av kurset, da kravene er relativt like. Søknadsfristen er der 1. april.

Program:
Fra kl 09.45 Kaffe/te og noe å bite i.
Kl 10.15. Velkomst. Ord for dagen.
Kl 10.30. Kort om KFF.
1. Hvorfor kristne skoler?
2. Kristne skoler er ikke sektskoler, men skoler som påvirker med respekt.
Kl 11.15. 1. Etablering/søknadsprossessen. 2. Kort om å etablere en gruppe for å jobbe med dette eller ha kontakter med menigheter eller organisasjoner. 3. Privatskoler og økonomilovgivning.
Kl 12.15. Lunsj.
Kl 13.00. Gjennomgang av Utdanningsdirektoratets søknadsskjema: Søknad om godkjenning av ny friskole. Fins det allerede godkjente læreplaner som kan søkes brukt?
Kl 14.45 Pause.
Kl 15.00 Gjennomgang av et mulig inntaksreglement og et mulig ordensreglement.
Kl 16.00 Om budsjettering for en friskole. Fra Økonomiforskriften. Om tilskuddsatser og skolepenger. Om å fylle ut budsjettskjema. Om momsrefusjon. 
Avslutning: Hvordan kan KFF hjelpe?
Kl 17.30 Seneste slutt.

Sted og pris:
Kurset holdes i Kristne Friskolers Forbunds lokaler sentralt nært Oslo S i Storgt 10 B, inngang fra Skippergt. 35.
Pris pr deltager er 700 kr inkl enkel servering. Faktura sendes etter kurset til den påmeldte, til skoleprosjektet eller avtalt navn. Bortsett fra ved sykdom må kursavgiften betales ved melding om forfall etter 10. november.

Vi er avhengige av et visst antall deltagere for å avholde kurset. Meld deg derfor snarest mulig, slik at vi kan gi beskjed her om at kurset blir avholdt og påmeldte kan bestille flybilletter o.l.

Påmelding her.

Powered by Cornerstone