KFF

KFF-kurs om å starte ny kristen skole

Selv om vi venter på ny friskolelov, er det ingen grunn til å vente med å starte nye kristne skoler. KFF arrangerer kurs mandag 26. januar for å gi hjelp i søknadsprosessen.
2015-01-09

Målet med kurset:

Gi drahjelp i etablerings- og søknadsprosessen og helt konkret gi hjelp til å lage en søknad som ev. kan leveres allerede innen søknadsfristen 1. april 2015. Kurset er for grupper og enkeltpersoner som vil starte kristen skole på grunn- eller videregående skoles nivå, ev. utvidelser ved eksisterende skoler. Prosjekter som er i gang kan gjennom kurset få utvidet kompetansen hos flere av de som er med enn f.eks. de som var med på kurset i fjor.

Program:
Fra kl 09.45 Kaffe/te og noe å bite i.
Kl 10.15. Velkomst. Ord for dagen.
Kl 10.30. Kort om KFF.
1. Hvorfor kristne skoler?
2. Kristne skoler er ikke sektskoler, men skoler som påvirker med respekt.
Kl 11.15. 1. Etablering/søknadsprossessen. 2. Kort om å etablere en gruppe for å jobbe med dette eller ha kontakter med menigheter eller organisasjoner. 3. Privatskoler og økonomilovgivning.
Kl 12.15. Lunsj.
Kl 13.00. Gjennomgang av Utdanningsdirektoratets søknadsskjema i 14 punkter: Søknad om godkjenning av ny privatskole på grunn-/videregående nivå. Fins det allerede godkjente læreplaner som kan søkes brukt?
Kl 14.45 Pause.
Kl 15.00 Gjennomgang av et mulig inntaksreglement og et mulig ordensreglement.
Kl 16.00 Om budsjettering for en privatskole. Fra Økonomiforskriften. Om tilskuddsatser og skolepenger. Om å fylle ut budsjettskjema. Om momsrefusjon. 
Avslutning: Hvordan kan KFF hjelpe?
Kl 17.30 Seneste slutt.

Sted og pris:
Kurset holdes i Kristne Friskolers Forbunds lokaler sentralt nært Oslo S i Storgt 10 B, inngang fra Skippergt. 35.
Pris pr deltager er 625 kr inkl enkel servering. Faktura sendes til den påmeldte, til skoleprosjektet eller avtalt navn etter kurset.

Meld deg snarest mulig. Kurset blir avholdt.

Påmelding:
Her er en lenke hvor dere kan klikke inn og skrive påmelding direkte til KFF.

Powered by Cornerstone