KFF

Ny generalsekretær i KFF tiltrådte fra nyttår 2015

Jan Erik Sundby tar over som generalsekretær. Torgeir Flateby går av, men fortsetter i en mindre stilling som seniorrådgiver. Etter 26 år i stillingen mener Flateby det trengs fornyelse og Sundby er vel kvalifisert til å overta.
2015-01-02
Styreleder i KFF Odd Anders With sa ved ved tilsettingen bl.a.: Vi er glad for å kunne få en arvtager som kan videreføre den troverdighet og kompetanse som knyttes til KFF.

Hele sitatet fra With her:  Vi er glad for å kunne få en arvtager som kan videreføre den troverdighet og kompetanse som knyttes til KFF. Sundbys bakgrunn i skole, ledelse og rikspolitisk erfaring kommer godt med i en tid hvor friskolepolitikken nå skal gjennomgås med et nytt stortingsflertall.

Her er pressemeldingen KFF sendte ut da han ble tilsatt i høst:

Sundby til  KFF

Jan Erik Sundby fra Råde er ansatt som generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF). Han overtar 1. januar og kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for opplæring i Blå Kors. Fra samme tidspunkt vil dagens generalsekretær, Torgeir Flateby, gå over i en redusert stilling som seniorrådgiver. Flateby har ledet KFF siden starten i 1988.

KFF er en interesseorganisasjon for de kristne private skolene. Sundby skal lede organisasjonen som har 125 grunnskoler, videregående skoler, bibelskoler og noen fagskoler og høgskoler som medlemmer.

Den kommende generalsekretæren har variert bakgrunn med ulike lederstillinger og erfaring fra politisk og organisasjonsmessig arbeid. Han har bl.a. vært lektor og hadde senere 10 års rektorerfaring fra Tomb videregående skole. For tiden er han styreleder i 4 kristne skoler. Han har vært kirkeverge i storkommunen Sarpsborg i 10 år. Av hans politiske verv nevnes at han har sittet i kommunestyret og vært skolestyreleder i sin hjemkommune. Han var statssekretær i Bondevik 1-regjeringen.

Jan Erik Sundbys oppgaver blir nå å sikre best mulige vilkår for friskolene både når det gjelder lover, tilskudd og de kristne skolenes muligheter til å arbeide innenfor sin egenart.

-Det blir viktig nå å sikre en best mulig ny friskolelov som synliggjør også de kristne skolene. – Kapital-tilskuddet må også komme på et nivå som gjør skolene i stand til å ha tjenlige lokaler for elevene, understreker Sundby.

Powered by Cornerstone