KFF

Budsjettforliket berget bostipendet og ga 10 mill til kapitalstøtte

Kuttet i bostipendet måtte rettes opp og kom på plass. Økning i kapitaltilskudd på 10 mill kr ekstra fra beløpet i fjor var minste mulige økning etter vårt skjønn. Det var da noe....
2014-11-21

Budsjettavtalen mellom H,FrP, KrF og Venstre kan leses i sin helhet her.

Bostipendet koster regjeringen 87,5 mill kr til høsten og utgiften på årsbasis er det dobbelte.

 

Powered by Cornerstone