KFF

Bedre muligheter for friskoler enn regjeringserklæringen foreslo

-Høringsutkastet til ny friskolelov er en begynnelse. Jeg synes det er bra at man vil lage en lov som kan få bred støtte og stå seg over tid. Det betyr at man også frir til Arbeiderpartiet, såvidt jeg kan skjønne, sier gen.sekr. i KFF til Dagen. -Dette er mye bedre enn ventet ut fra regjeringserklæringen.
2014-10-28

"– Vi får mye bedre muligheter til å drive kristne skoler under en slik lov som vi nå kan få, fordi formålet vårt ivaretas, sier generalsekretæren i KFF.

Flateby er glad for at regjeringen vil la de religiøse skolenes grunnlag være eksplisitt nevnt som godkjenningsgrunnlag. I den loven som Bondevik II-regjeringen innførte, mener Flateby denne forankringen i praksis var svakere fordi formuleringene var mer generelle. Han mener de kristne skolene ikke bare skal være private skoler, men at de skal få synliggjøre kristen tro og moral gjennom skolen." Se hele artikkelen her.

For øvrig har det vært mye skrevet om lovforslaget. Se feks Jan Arild Snoen som skriver her i Aftenposten: "Å gjøre seg avhengig av KrF er veien til fortapelse, ikke frelse.  Regjeringen bryter sin kontrakt med velgerne for å tekkes KrF og tror det er veien til gjenvalg." 

Se flere artikler på KFFs newsfeed her på nettsiden med oversikt over aktuelle nyhetsartikler.

Powered by Cornerstone