KFF

KFF holder høringskonferanse om ny friskolelov 9. desember i Oslo

Forslag til ny friskolelov er lagt ut på høring. KFF inviterer skolene til å få mer informasjon og til å være med å påvirke KFFs høringsuttalelse. Vi mener at både skoleeiere, styremedlemmer og skoleledelse bør være interessert i å få med seg dette!
2014-11-07

Høringskonferansen 9. desember

Forslag til ny friskolelov er lagt ut på høring. KFF inviterer skolene til å få mer informasjon og til å være med å påvirke KFFs høringsuttalelse. Vi mener at både skoleeiere, styremedlemmer og skoleledelse bør være interessert i å få med seg dette. Det er en måte også å spre kunnskap, friskoleideologi og diskutere viktige spørsmål

Samling på P-hotels i Grensen 19, i gangavstand fra Oslo S. Kaffe og te står klar fra 9.30, vi starter opp kl 10.00 og holder på til ca kl 16.00.

Program:

  • Styreleder i KFF Odd Anders With åpner konferansen.
  • Presentasjon av lovforslaget med vekt på endringer og nye begrunnelser.
  • Seniorrådgiver Roger Spidsberg fra Kunnskapsdepartementet er klar til å svare på faglige spørsmål om høringsdokumentet. Han har ledet arbeidet med det nye lovforslaget i KD. 
  • Politikere fra Sentrum vil muligens si litt om sine vilkår for å støtte loven og svare på spørsmål. Anders Tyvand fra KrF har nå lovet å komme innom. 
  • Et utkast til hovedpunkter i KFFs høringsuttalelse framlegges.
  • Dernest gruppesamtaler og plenumssamtaler om utkastet.
  • Konklusjoner med råd til styret, som er til stede.
  • Noen få betraktninger og utfordringer om politisk arbeid rundt dette. (Info til fylkeskontakter!)
  • Gen.sekr Torgeir Flateby vil ha det meste av presentasjonen av forslaget og utkast til høringsuttalelse fra KFF. Så har det lykkes oss å få med kommende gen.sekr i KFF Jan Erik Sundby til å delta og bidra noe i konferansen. 

Annen info

De fleste i KFFs styre vil være til stede, delta i behandlingen og fange opp signaler.

Det blir pauser og servering, bl.a. lunsj.

Bli med for å oppideologisere din skole, deg som skoleeier, styremedlem eller skoleleder  på friskoleleloven og for å være med å påvirke resultatet. La oss samle oss å fellesholdning og følelse til hvordan vi takler det som skal komme.

Veldig bra om deltakerne på forhånd i det minste har skumlest en del i høringsdokumentet som du finner her.

Påmelding gjør du selv via skjemaet på lenka her 

Fylkeskontaktene oppfordres spesielt til å melde seg på. Egen mail er sendt dem.

Prisen er kr 695,- pr deltager fra medlemsskoler, Kr 1100,- fra ev. andre. Hvis tre eller flere kommer fra samme medlemsskole, vil prisen for deltager nr tre og de neste være kr 500,- pr stk. Faktura vil bli sendt skolen. 

Noen spør av og til om hotellovernatting natta før konferansen. Det er ikke flere igjen av de rommene vi holdt av på P-hotels, men hotellet sier de har noen få ledige rom, så det går an å ta kontakt med dem direkte. Tlf 23 31 81 50, www.p-hotels.no.

 Velkommen!

Powered by Cornerstone