Sats på etter- og videreutdanning i 2009 og start forberedelse nå!

Det vil bli gitt tilskudd til etter- og videreutdanning i 2009. Det går fram av Statsbudsjettet. Midlene er imidlertid ikke fordelt. Nå har utdanningsdirektoratet lagt ut orientering om hva pengene skal brukes til. Saken oppdatert 5/3-09. Skolene kan og må nå snarest starte planleggingen ut fra dette.
2009-02-10

Måten pengene skal tildeles på og hvilke studieplasser som kan søkes blir kjent litt senere.

Den statlige satsingen på etter- og videreutdanning må imidlertid forberedes både av statlige myndigheter og i kommunene. Nå er det viktig at skoleeierne kartlegger behov for kompetanseutvikling og utarbeider planer for etter- og videreutdanningen som skal gjennomføres. Friskolene må sette i gang planleggingen snarest, da vi allerede er langt på året. Når søknadsprosedyrene er klare, er det lurt å ha planenene klare.

Orienteringen fra Utdanningsdirektoratet kan leses her.

Orientering på Kunnskapsdepartementets hjemmeside kan leses her.

Powered by Cornerstone