Viktig rundskriv om skyss og brev om førstegangsvitnemål

Utdanningsdirektoratet har lagt ut et rundskriv om skyss. Det tar opp en rekke viktige problemstillinger som også gjelder elever i friskoler. Et annet brev om førstegangsvitnemål er også lagt ut og påpekt til KFF som viktig. Oppdatert 10/2.
2009-01-31

Rundskriv U-dir-3-2009 tar opp en rekke tolkninger av viktige sider om saken i Opplæringsloven og privatskolelovenStuder rundskrivet. Siden privatskoleelevene har gratis skyss innen hjemkommunen vil veldig mye av rundskrivet gjelde disse skolene også. Studer det nøye. Gi gjerne innspill til KFF om evt uklarheter. Vi tenker da ikke i denne omgang på endring av skyssordningen, men uklarheter og mangler innenfor gjeldende lov. Rundskrivet er omfattende og kan leses via linken her.

Noen har spurt om friskolene forstsatt kan forskuttere skyssutsgifter og sende regning til kommune/fylke. Legg merke til at når det står at kommuner og fylker har ansvar for skyss innen kommunen der eleven bor, så står det også ansvar for å administrere dvs at kommunen skal administrere  også kostnadene. De kan ikke forvente at friskolene skal forskuddsbetale.  Tvert i mot. Det er ulovlig for privatskolene å forskuddsbetale skyss. Akkurat dette vil det komme en ny presisering av. Se også en tidligere artikkel på hjemmesiden hvor akkurat dette klargjøres. Les her!

 Brevet om førstegangsvitnemål kan leses her.

Powered by Cornerstone