Avklaring om "annen virksomhet"

I desember 2006 ble det sendt et brev til alle skoler under friskoleloven om hva som kan regnes som friskolevirksomhet. Dette var før privatskoleloven. Selv om kap. 4-skolene nå ikke er under samme lov som grunn- og videregående skoler, regner vi med at skrivet gjelder dem også.
2011-08-30
Powered by Cornerstone