Nå kan skolene kopiere digitalt!

Kristne Friskolers Forbund og Kopinor er nå blitt enige om å utvide mulighetene for kopiering fra 13. november 2008.
2008-12-03
Skolene gis rett til "alle typer vederlagspliktig digital eksemplarfremstilling og bruk som Kopinor kan samtykke til".

Dette innebærer blant annet rett til
- elektronisk lagring av kopier av digitalt materiale, for eksempel hentet fra Internett
- digitalisering av trykt materiale (f.eks. ved innskanning) og senere elektronisk lagring av dette
- fremføring på elektronisk tavle, projisering på skjerm/lerret o.l.
- tilgjengeliggjøring i virksomhetens/skolens interne, lukkede nettverk (læringsplattformer, e-post til ansatte, intranett, arkiv mm.)
- utskrift til papir av digitale eksemplar

Avtalen gir rett til digital kopiering av de samme stofftypene (tekst, illustrasjoner og noter) som omfattes av den tidligere kopieringsavtalen. Som tidligere åpner avtalen ikke for kopiering av lyd og levende bilder eller datamaskinprogram.

Ved å inngå avtale om digital kopiering har Kristne Friskolers Forbund og Kopinor lagt til rette for en enklere hverdag for lærere og elever i skolen.

Mer informasjon om avtalen finnes på Internett: www.kopinor.no/skole.

Powered by Cornerstone