Tillatt med ulik størrelse på skolepengene

Ved St.Paul skole i Bergen betaler katolske elever lavere skolepenger enn ikke-katolske elever. Dette er tillatt etter privatskoleloven, mener Fylkesmannen i Hordaland.
2008-12-03

Styret ved St.Paul skole har således fått støtte for sin praksis gjennom lang tid. Saken fikk stor oppmerksomhet i media i begynnelsen av november, og det ble stilt spørsmålstegn ved lovligheten.

Nå har altså Fylkesmannen fastslått at det ikke er grunnlag i lovverket for å pålegge skolen å legge om sin praksis. Dette kommer fram i en artikkel i papirutgaven av Bergens Tidende 29.11.2208, se faksimile i pdf-format.

Se også artikkel på kff.no 12.11.2008: Skolepengerabatt for katolikker

Fylkesmannens brev til skolen om saken kan leses her.

Powered by Cornerstone