Tilskuddsatser i 2009

Tilskuddsatser for private skoler med rett til tilskudd inngår som en del av Statsbudsjettet. Her er informasjon om hva som er vedatt for 2009.
2008-10-28

Utdanningsdirektoratet har informasjon om tilskuddsatsene for 2009


Ang. det politiske arbeidet i forkant av vedtak om statsbudsjett, se disse artiklene på www.kff.no:

Reduksjon i tilskuddet til private videregående skoler (Nyhetsarkiv oktober 2008)

KFF-høyskoler får ikke stipendiatstillinger (Nyhetsarkiv oktober 2008)

Powered by Cornerstone