KFF

Presisering fra direktoratet angående vurdering

Utdanningsdirektoratet informerer på sin nettside om hvordan bestemmelsene om underveis- og sluttvurdering i forskrift til opplæringslova skal forstås. KFF har overfor direktoratet påpekt utelatelsen av private skoler i denne informasjonen.
2007-12-19
Se artikkelen Presisering av forskrifter om underveis- og sluttvurdering

Artikkelen omtaler bare forskrift til opplæringsloven. Men forskrift til privatskoleloven har de samme bestemmelsene, og presiseringen antas å være relevante også for privatskoler.

Vi avventer et svar fra redaksjonen for Utdanninsgdirektoratets nettsider om hvorfor det ikke informeres om hva som gjelder for private skoler med rett til tilskudd (friskoler).

Powered by Cornerstone