KFF

Hvilke videregående skoler tar inn voksne elever?

Generelt gjelder den regel at voksne uten rett til videregående opplæring ikke kan tas inn ved friskoler som mottar statstilskudd. Men enkelte skoler har ut fra sin historie som skoler for voksne, fått anledning til å ta inn en kvote voksne elever uten rett til opplæring.
2005-07-27

Voksne med rett til opplæring kan tas inn ved friskoler som mottar tilskudd, men ungdom med rett til opplæring prioriteres først ved inntak. Jfr friskoleloven §3-1.

Reglene om hvem som har rett til opplæring finnes i opplæringsloven § 3-1 (ungdom) og § 4A-3.

Hvilke friskoler som kan ta inn voksne elever uten rett, og hvor mange elever skolen kan ta inn, er regulert i forskrift til friskoleloven § 11-3. Der heter det at særskilte skoler for funksjonshemmede kan ta inn slike elever (FSL §3-1 andre ledd, 2. punktum). I KFF gjelder det

Hop vgs
Øvrebø vgs
Aglo vgs
Østerbo vgs
Seiersborg vgs

I tillegg kan følgende KFF-skoler inn et antall voksne uten rett:

Danielsen Intensivgymnas: 186
Gjennestad vgs: 58
Aglo vgs: 43
Danielsen vgs: 19
KVN: 40
KVT: 21
Lukas vgs: 74
Nordborg vgs: 13
Tomb vgs: 21
Tyrifjord vgs: 13
Val vgs: 9
Øya vgs: 7


 

Powered by Cornerstone