Husleiestøtten burde vært 20.400!

Konsulentfirmaet Multiconsult har regnet på de årlige kostnadene knyttet til offentlige skolebygg. Ut fra beregningene deres burde husleiestøtten til frittstående grunnskoler være ca kr 20.400 pr elev pr år.
2004-08-25
Denne beregningen forutsetter at friskolene får 85% av hva som er kostnaden i offentlig skole. Årlige husleie/kapitalkostnader i offentlige grunnskoler er beregnet til kr 24.000 pr år.

Dette betyr, siden friskoler ikke får tilskudd til slike kostnader, at frittstående grunnskoler sparer samfunnet for kr 24.000 pr år pr elev i friskole.

Multiconsults beregning av husleie/kapitalkostnadene for offentlige grunnskoler og videregående skoler omfatter avskrivninger og renter. Det regnes en avskrivningstid på 40 år og en langsiktig gjennomsnittsrente på 4,22 %. Dette fører til avskrivningskostnader på kr. 500.- pr. kvm pr. år, og rentekostnader på kr. 654.- pr. kvm pr. år. Noen andre kostnader må inkluderes. Dette kan avrundes til kr. 1200.- pr. kvm pr. år.

Det er ca 10,8 millioner kvm grunnskolebygg i Norge, og med et gjennomsnitts årskull på 55 000, får vi et snitt på nær 20 kvm pr. elev. Arealbruket er omtrent det samme på allmennfaglig studieretning, noe større på yrkesfaglige studieretninger ifølge Multiconsult.

Beregner vi kapitalkostnader pr. elev på dette grunnlag, får vi 1200.- x 20 = kr. 24 000 pr. elev pr. år for grunnskoler. Beløpet er noe høyere for videregående skoler.

Hvis det også på bygningsrelaterte utgifter innføres samme prosentsats for tilskuddsberegning som for driftsutgifter, blir regnestykket for grunnskoler kr 24.000 X 85% = 20.400.

Multiconsults rapport, som er laget på oppdrag fra friskoleorganisasjonene, kan lastes ned her.

Powered by Cornerstone