Møte mellom U-dir og Friskolenes Kontaktforum 13. okt 2010

Hovedsaken på møtet 13. oktober var utregningen av tilskuddene for 2011 til privatskolene. Andre saker var bl.a. hvem som er lovlige elever å ta opp i vgs, og en utfordring til U-dir om å påse at privatskolene får del i ekstramidler som blir delt ut til skoler/skoleeiere eller utlyst.
2010-10-18

Referatet ligger her.

Powered by Cornerstone