Møte mellom U-dir og Friskolenes Kontaktforum 2010

Saker 21.04: Innkalling av kommunerepresentant til styremøter, fag- og timefordeling mm. Hovedsak 13.10: Utregningen av tilskuddene for 2011, inntak mm.
2010-10-18

Uformelt referatet fra møtet mellom Friskolenes Kontaktforum og Udir 21. april  2010 ligger her.

Uformelt referatet fra møtet mellom Friskolenes Kontaktforum og Udir 13. oktober 2010 ligger her.

Powered by Cornerstone