Høring om 3. kjønn i Elevundersøkelsen

Udir har gjennomført en høring om benevning av en tredje kjønnskategori i Elevundersøkelsen 2024. KFF har levert høringssvar hvor vi ikke anbefaler bruk av svaralternativet "annet".
2024-05-23

 

Se Høring: Benevning av en tredje kjønnskategori i Elevundersøkelsen 2024 (udir.no)

Høringen ble sendt til følgende organisasjoner: 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Barneombudet, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Fri, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Kommunesektorens organisasjon, Kristne Friskolers Forbund, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Norsk lektorlag, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Skeiv ungdom, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Statistisk sentralbyrå, Unge funksjonshemmede, Utdanningsforbundet, UngData og NTNU samfunnsforskning.

KFFs høringssvar kan leses her.
 

 

Powered by Cornerstone