Seksjonsmøter våren 2023

Bibelskolene har seksjonsmøte mandag 13. mars og grunn- og videregående skoler har sitt møte mandag 17 .april.
2023-02-13

Seksjonsmøte for bibelskolene

Mandag 13. mars fra 10.00-17.00 på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

Det er satt av ca. 3 timer (fra kl. 10.00-13.00) til å arbeide med temaet Kjønn og seksualitet – hvordan skape rom for disippelskap?

Lunsj serveres i restauranten kl. 13.00-14.00.

I tidsrommet fra 14.00-17.00 bli det en kort bolk om pedagogisk utviklingsarbeid. I tillegg vil det bli vanlige seksjonsmøtesaker. Om du har saker til seksjonsmøte, meld dette til undertegnende eller seksjonsleder Laila Eidsheim Flaa (laila@bildoybibelskole.no). Politisk arbeid står allerede på saklista.

Påmelding kan gjøres her innen tirsdag 14. februar. Siden vi har en ekstern foredragsholder denne gangen vil det koste noe mer å delta, kr. 1455,- per deltaker. For deltaker nr. 2 og 3 fra samme skole gis det kr. 250 i rabatt. Skolene står fritt til å ta med seg annet personale om det er ønskelig. Dersom du ikke har meldt deg på, ta kontakt med olausson@kff.no. 

Seksjonsmøte for grunnskole og vgs

Mandag 17. april fra 10.00-16.00 på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.  

Janne Mesel, leder og organisasjonsutvikler, vil forelese over temaet Den vanskelige samtalen. Mesel vil snakke om hvordan en skoleleder kan legge til rette for at den vanskelige samtalen kan snus til å bli en utviklende samtale. Hvordan være tydelig og samtidig vise forståelse? Gjennom refleksjon og veiledning skal vi bli bevisstgjorte på hvordan en skoleleder på en konstruktiv måte kan gjennomføre slike samtaler. Politisk arbeid vil også bli en viktig sak på året seksjonsmøte. Generalsekretær Jorunn Hallaråker Heggelund vil innlede om temaet. I tillegg blir det vanlige seksjonsmøtesaker og det er mulig å melde saker til sekretariatet eller til seksjonslederne Audun Raen, araen@drottningborg.vgs.no (vgs) og Brynhild Samuelsen, brynhild.samuelsen@tryggheimstrand.no (gr.skole).

Program: 

 

Grunnskole

Vgs

10.00-12.00

Den vanskelige samtalen v/Mesel

Seksjonsmøte

12.00-12.15

Pause

Pause

12.15-13.00

Seksjonsmøte

Seksjonsmøte

13.00-14.00

Lunsj

Lunsj

14.00-16.00

Seksjonsmøte

Den vanskelige samtalen v/Mesel

Seksjonsmøtet koster kr. 1250. Frist for påmelding var mandag 6. mars. Det er fortsatt noen ledige plasser. Send en e-post til olausson@kff.no.

Powered by Cornerstone