Kristen videregående skole Haugalandet søker rektor/daglig leder i 100% fast stilling.

KVH er en liten kristen friskole skole med stor fleksibilitet som er opptatt av at elevene skal lykkes med å nå sine mål. Skolen startet opp i 2016 og flyttet i 2019 inn i nye lokaler på Norheim, i Karmøy kommune. Vi har i dag 80 elever og en engasjert personalgruppe som daglig står på til det beste for elevene. Skolen eies av Misjonssamband og tilbyr i dag: Studiespesialisering, helse og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og påbygg.
2022-12-05

Rektor har det overordnede ansvaret for skoledriften og skal lede og videreutvikle skolen pedagogisk og organisatorisk sammen med de ansatte. Vår nye rektor må være en lyttende og tydelig leder som viser forståelse for mangfoldet og som bygger gode relasjoner til elever, ansatte, foreldre/foresatte, eiere, myndigheter og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver:

 • Være skolens øverste administrative leder
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet i samarbeid med ledergruppen
 • Fremme et godt læringsmiljø og gjerne bidra med noe egen undervisning
 • Rapportere til skolens styre og bidra til samarbeidet med andre skoler ieierorganisasjonen
 • Iverksette styrets planer og strategier
 • Fremme skolens kristne formål, verdier og målsetninger
 • Videreutvikling og markedsføring av skolen

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning
 • Undervisnings- og ledererfaring
 • Identifiserer seg med Misjonssambands verdigrunnlag
 • Evne til nytenkning og god gjennomføringsevne
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å lede gjennom medarbeidere
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge gode relasjoner og skape tillit

Vi ser etter en strategisk og klok leder som har et sterkt engasjement, som kan bidra til positiv videreutvikling av KVH og som deler skolens kristne visjon og verdigrunnlag.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønn etter skolens regulativ. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Ved ansettelse kreves politiattest (barneomsorgsattest), jf. politiregisterloven § 39.

For stillingen gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende lover og avtaleverk, og den som ansettes må forplikte seg på skolens verdigrunnlag.

 

Spørsmål vedr stillingen kan rettes til styreleder Mirjam Ydstebø, tlf. 48214125.

Søknad med CV sendes til mirjam.ydstebo@gmail.com innen 15. januar 2023

 

Powered by Cornerstone