Møte med Udir 12.10.2022

Friskoleorganisasjonene hadde møte med Udir om følgende temaer: SFO og ressurskrevende elever, skoler med dobbelt godkjenning, skoleskyss, tilskudd til gratis SFO, overføring av midler mellom skoler, tilskuddsberegning og ekstraordinære hendelser, streik og strøm, ledsager på skoleveien, videreutdanning og utgifter til mat på skoleturer.
2022-10-18
Powered by Cornerstone