Rødt lys for bibelskoler og musikk.

Kutt til bibelskoler og til musikkgymnasene. Det ordinære tilskuddsgrunnlaget for grunn- og videregående skoler øker i takt med økningen i kostnader i offentlig skole, men gir ikke grunnlag for overflod.
2023-01-16

Udir har lagt fram foreløpige tilskuddsgrunnlag for 2023. Satsene vil omtales som foreløpige til budsjettet er vedtatt i desember. Det betyr at Stortinget kan endre det budsjettmessige grunnlaget for satsene. Det kan også være tekniske feil i beregningene som kan rettes. KFF vil se nærmere på grunnlaget og beregningene for å klargjøre om oppskriftene er fulgt. Mulighetene for å få rettet feil som vi påpeker har vi riktig nok dårlige erfaringer med fra gjennomgangen av satsberegningen for 2022, men det vi uansett være nyttig å kjenne til beregningene.

Statsråd Brennes budskap ved presentasjon av budsjettet i dag er at KD sparer in såkalt ulovfestede tilskudd til private skoler. Det vil ifølge Brenna styrke tilliten til tilskuddssystemet. Midlene skal brukes på å styrke fellesskolen. Likevel er et av de største kuttene på friskoleområde forslaget om å redusere tilskuddsandelen til skoler godkjent etter kapittel 6A fra 75% til 65%. Dette skal gjøres fra høsten 2023. Skolene kan til gjengjeld øke skolepengeandelen til 35%. For å gjennomføre dette kuttet, må loven endres. Forslaget vil komme på høring.

KD vil kutte i tilskuddet til musikkgymnasene. Dette er dramatiske forslag for de skolene det gjelder. Tilskuddene var begrunnet i at skolene driver en ren musikkutdannelse mens tilskuddsgrunnlaget er for skoler som også har dans og drama i læreplanen. Nå mener KD at skolene ikke er berettiget dette og kutter fra skolestart 2023.

Det kuttes også i midler til utveksling av elever. Dette gjelder to av våre medlemmer, Danielsen og Drottningborg vgs. Bevilgningen blir stående for i år men forsvinner for skoleåret 23/24.

Tilskuddsgrunnlaget for 2023 øker ganske mye i forhold til 2022 for grunnskoler og de fleste studieprogram. Dette er som forventet og økningene er ikke store hvis vi ser på nivået flere år tilbake i tid. Vi kan si at friskolene er tilbake på sporet etter et ekstraordinært dårlig tilskudd i 2022. En hovedforklaring på nedgangen i tilskudd i 2022 er reduserte pensjonskostnader i offentlig skole i 2020. Dette kan skyldes at fylker og kommuner fikk ny pensjonsberegning fra SPK allerede fra 2018. Friskolene er over på samme ordning først i kommende år.

Økte strømpriser og svingninger i pensjonskostnader er blant utfordringer som friskolene vil møte i 2023. Økningene i tilskudd vi derfor komme godt med og forhåpentligvis rette opp noe av årets problemer.

Regjeringen kutter i tilskudd til oppfylling av lærernormen med 16,9 mill. kr og til ordningen for mer fleksibelt tilpasset opplæringsløp i videregående skole med 6,4 mill. kr.

Regjeringen rører ikke kapitaltilskuddet som videreføres med en ramme på 72,6 mill. kr.

Satsene finnes hos udir her

Satser for grunnskoler

Trinn Til og med 42 elever Fra og med 43 elever
     
Satsene for 2023    
Barnetrinn 217 000 77 700
Økning i posent             7,91             5,43
     
Ungdomstrinn 224 700 80 600
Økning i prosent             7,87             5,50
     
Satsene for 2022    
Barnetrinnet 201 100 73 700
Ungdomstrinnet 208 300 76 400

 

Satser for vgs

  2023 2022 Endring
  100% i kr    
Studiespesialisering 137 100
127 000
          7,95
Bygg- og anleggsteknikk 179 600 164 800           8,98
Elektro og datateknologi 173 000 160 600           7,72
Design og håndverk 183 200 177 900           2,98
Restaurant- og matfag 199 700 178 400        11,94
Helse- og oppvekstfag 161 200 147 600           9,21
Idrettsfag 144 800 135 100           7,18
Teknologi- og industrifag 178 000 165 300           7,68
Musikk, dans og drama 198 300 183 800           7,89
Medier og kommunikasjon 148 700 133 200        11,64
Naturbruk 216 800 192 400        12,68
Service og samferdsel 179 900 174 700           2,98
Kunst, design og arkitektur 144 400 133 300           8,33
Håndverk, design og produktutvikling 183 200 177 900           2,98
Informasjonsteknologi og medieproduksjon 183 200 177 900           2,98
Salg, service og reiseliv 179 900 174 700           2,98
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 183 200 177 900           2,98
Steinerskole, studiespesialisering 155 700 145 400           7,08
Powered by Cornerstone