Høring - endring i forskrift ang gratis SFO

Udir har sendt ut høringsnotat om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Denne forskriften gjelder ikke friskoler, men friskoler kan få tilskudd som gjør det mulig å tilby gratis SFO som ved offentlige skoler.
2022-03-23

Les høringsnotatet på Udirs nettsider.  Høringsfrist 29.04.2022..

Det står i høringsnotatet kap. 3.1: «Skolefritidsordninger ved skoler som er godkjent etter friskoleloven eller oppll. § 2-12 skal ikke omfattes av ordningen.»
Det samme er nevnt i kap. 2.2:  «Skolefritidsordninger ved skoler som er godkjent etter friskoleloven omfattes derimot ikke.»

Det viktige for friskoler i denne sammenheng er at det er bevilget penger over Statsbudsjettet slik at friskoler kan få tilskudd til å gi gratis SFO i tråd med den ordningen som er beskrevet (elever på 1. trinn får 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO) fra skoleåret 2022-2023). Friskolene må søke om dette tilskuddet. Les mer om dette på vår nettside. Støtte til gratis SFO-tid i friskoler (kff.no)  Se også siste avsnitt i kap. 3.1 i høringsnotatet Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn (udir.no). 

KFF har ikke gitt høringsuttalelse.

Foreslått forskrifsbestemmelse gjelder ikke friskoler, noe som heller ikke er ønskelig da en plikt til å gi 12 timer gratis SFO samtidig med at økonomien til dette ikke er sikret med en regelbundet tilskuddsordning, er høyst risikabelt for friskolene.

Powered by Cornerstone