Ledige stillinger ved Alta Kristne Grunnskole fra skolestart høsten 2022

Vi har ledig inntil tre lærerstillinger i 100% fra skolestart høsten 2022. Dette er en fast stilling og to vikariat.
2022-02-10

Ett av vikariatene er t.o.m. 31.12.2022 og ett er ut skoleåret 2022/2023. Vi vil gjerne knytte til oss medarbeidere som ønsker å fremme skolens kristne målsetting og er interessert i å bidra i utviklingsarbeid.

Til lærerstillingene søker vi personer med godkjent faglig og pedagogisk utdanning, herunder gjerne i fagene matematikk og naturfag på ungdomstrinnet, i engelsk samt begynneropplæring på småtrinnet. Vi søker også lærere som kan undervise i finsk som andrespråk samt i fremmedspråk. Søker må også regne med at det kan være aktuelt med kontaktlærerfunksjon.

Vi søker kandidater som

- Har et positivt elevsyn og setter elevens læring i sentrum

- Er tydelige og har evne til å bygge relasjoner

- Er løsnings- og utviklingsorienterte samt deler opplegg med kollegaer.

- Har evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål

- Har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Vi har en utviklingsorientert skole med dedikerte kollegaer. Vi har tatt i bruk digitale enheter for samtlige elever og digital kompetanse vil derfor bli vektlagt. Vi vil også legge vekt på personlig egnethet. De som ansettes må forplikte seg på skolens basis og formål. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende lovverk og tariffavtale. Ansatte får gode forsikrings- og pensjonsordninger. Politiattest vil bli avkrevd i forbindelse med tilsetting, jf. friskoleloven § 4-3. For de utlyste stillingene tas det også forbehold om endelig ressursbehov.

Spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Håkan Funck, tlf. 967 06 192 eller inspektør Trude Thomassen, tlf. 918 88 599.

Søknad med CV samt bekreftede vitnemål og attester sendes via karriere.no (kode 4399493)

Søknadsfrist: 07.03.2022

Velkommen som søker!

Alta Kristne Grunnskole er en 10-årig grunnskole med ca 100 elever. Skolen ligger sentralt plassert i Alta og startet undervisningen høsten 2003. Skolen har sin forankring i den evangelisk-lutherske lære. Skolebygningen er nylig utvidet med bl.a ny fløy for ungdomstrinnet.

Skolens kjerneoppgave er å sikre elevers læring gjennom en tiårig læringsreise, faglig, sosialt og verdiorientert. Til det trenger vi dyktige og dedikerte medarbeidere!

Alta er Finnmarks største by med ca. 20.000 innbyggere. Byen er omgitt av en flott natur med godt klima som gir gode muligheter for friluftsliv. Byen faller også inn under tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark som innebærer nedskrivning av studielån, høyere barnetrygd og lettelser i personbeskatningen.

Powered by Cornerstone