Høring om ny arkivlov

Arkivloven foreslås endret. Etter forslaget skal friskoler et stykke på vei få samme plikt til arkivering som offentlige skoler. KFF har levert høringsuttalelse.
2021-11-22

Se Regjeringens nettside: Høyring - Forslag til ny arkivlov

Det foreslås at friskoler, og andre selvstendige rettssubjekt, skal måtte følge arkivlovens bestemmelser om offentlige arkiv i saker hvor det private rettssubjektet fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gjelder f.eks friskolers vedtak om inntak av elever, sluttvurdering av elever, bortvisningssaker og annet der friskoleloven oppgir at skolen fatter enkeltvedtak.

KFF støtter ideen om at friskoler skal ha plikt til å arkivere visse saker. KFF vil sende høringssvar og vil der vurdere konkret hvordan arkiveringsplikten vil slå ut. Det kan være aktuelt å be om at det offentlige overtar arkiveringen av elevmapper et visst antall år etter at eleven har sluttet ved skolen. 

KFF har sendt inn høringssvar, se KFFs uttalelse her.

 

Powered by Cornerstone