Tolkning av privatskoleloven med forskrifter

På U-dirs nettside er det nå laget en oversikt over alle deres tolkninger av lov og forskrifter, sortert på kapittel.
2013-07-12

Du finner den her.

Det finnes tilsvarende oversikter over tolkninger av opplæringsloven og dens forskrift.

Powered by Cornerstone