KOSTRA-tallene er kommet

De ureviderte 2009-tallene fra kommuner og fylkeskommuner ble publisert 15. mars.
2010-03-15

KFF vil gjøre noen beregninger om sannsynlige tilskuddssatser for 2011 på grunnlag av disse tallene, selv om de er foreløpige. Det er ikke lagt ut noen utregningsmodell på U-dirs hjemmeside, men modellene fra i fjor ligger der og kan brukes, i hvert fall for foreløpige tall. Bruk nettadressen http://www.udir.no/Artikler/_Privatskoler/Forelopige-tilskuddssatser-for-private-skoler-2010/ og gå så videre på aktuelt skoleslag, der ligger "Beregning av satser" som et pdf-dokument.

Powered by Cornerstone