Ledig stilling som rektor ved Innherred kristne skole (IKS)

Ved IKS er det fra 1. september ledig stilling i 100 % som rektor/lærer. I tillegg til rektorfunksjonen tilfaller det stillingen ca 50 % undervisning.
2021-06-21

Skolen har 15 elever fordelt på alle tre hovedstegene fra 1.–10. klasse. 

Fagene som tillegges stillingen, vil kunne tilpasses den som tilsettes. Et viktig fag skolen søker å dekke er norsk på mellom- og ungdomstrinnet, men dette er ikke en betingelse for tilsetting.

Skolen drives på evangelisk-luthersk grunn. Den som tilsettes må være lojal mot verdidokumentet og skolens egen overordnet del. Det tilbys vanlige lønns- og arbeidsvilkår med eget rektortillegg, og ledelsen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Har du ønske om deltidsstilling, ta kontakt og forhør deg om mulighetene.

IKS er inne i sitt sjette driftsår, og er fortsatt i en spennende etableringsfase. Skolen ligger i Inderøy kommune i den lille bygda Framverran ved naturskjønne Beitstadfjorden. Skolen ønsker å bruke nærområdet, tidl. Mosvik kommune, aktivt i sin friluftslivprofil. En engasjert foreldregruppe m.fl. står for driften gjennom skoleforeningen og eiendomsselskapet. Skolens beliggenhet og nærmiljø er unik. Strandsonen nedenfor skolen har et yrende fugleliv og ved lavvann «fordodbles skoletomta». Aktive idrettslag, grendelag og helselag er positive medaktører i det å fremme trivsel på og rundtIKS.

Dersom dette en tjeneste du har kall til å stå i, eller vil prøve ut, er du velkommen å kontakte rektor Øyvind Fonn (mob. 977 55 805) eller styreleder Johan Gangås (mob. 901 60 121).

Powered by Cornerstone