Ledig lærerstilling ved Bjerkely skole (midlertidig stilling)

Bjerkely skole er en kristen friskole med ca. 60 elever på 1.-7. trinn, og 18 ansatte. Skolen drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og ligger i Undrumsdal i Tønsberg kommune.
2021-05-06

Fra 1. august har vi behov for lærer i ca. 50 % midlertidig stilling. Vi søker en person som sammen med engasjerte foreldre og kolleger kan fremme et godt læringsmiljø på skolen, og aktivt være med å virkeliggjøre skolens kristne formål.

Vi ser etter en tydelig og engasjert voksen som er glad i barn og som samarbeider godt med andre.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskole, gjerne med kompetanse innenfor spesialpedagogikk

- Tydelig klasseleder og relasjonsbygger med evne til å skape et godt skole- og læringsmiljø

- Interesse for barn og deres utvikling

- Initiativrik og selvstendig

- Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

- En meningsfull og utfordrende jobb i et godt og inkluderende arbeidsmiljø

- En skole med en godt innarbeidet struktur og klare rammer

- Lønn etter gjeldende regulativ (KS)

- Rett/plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse

- Stillingsstørrelse ca. 50 %, det kan bli behov for at stillingsprosenten økes

- Tiltredelse 1. august 2021, varighet til og med 31.juli 2022

Skolens visjon er at elevene våre skal oppleve trygghet og trivsel på kristen grunn, og Bjerkely skole er en skole der troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles. Vi ønsker at elevene skal få kunnskap om og kjennskap til Jesus, i tillegg til solid grunnskoleopplæring. Den som ansettes må bekjenne kristen tro og arbeide i samsvar med skolens kristne målsetting og skolens verdidokument.

Alle søkere må ha plettfri vandel og fremlegge politiattest ved tiltredelse.

Søknad med CV sendes rektor Mathias Døvik på epost: rektor@bjerkelyskole.no

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rektor på e-post eller telefon
330 63 030 / 922 33 814.

Søknadsfrist: snarest og senest innen 24.mai

Bjerkely skole, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal.

Tlf. 33 06 30 30, www.bjerkelyskole.no

Powered by Cornerstone