Utskriving av grunnskoleelever

I brev til Forum for friskoler i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia gir Udir informasjon om Utskriving av elever i frittstående grunnskoler ved reiser til utlandet utover innvilget permisjon.
2021-04-16

Se brev fra Udir her.

Powered by Cornerstone