Danielsen Ungdomsskule Osterøy søkjer kontaktlærar frå 01.08.2021

Me kan tilby ein utfordrande og meiningsfull arbeidsdag, eit støttande og inkluderande arbeidsmiljø og løns- og arbeidsvilkår tilsvarande offentleg sektor.
2021-04-14

Me ser etter følgjande kvalifikasjonar

  • Lærarutdanna med GLU 5.-10.
  • Årseining i relevante fag som t.d. norsk og engelsk
  • Tydeleg engasjement for eleven, læring og kristen tru.

Søkar må kunne identifisera seg med og vera motivert av skulen sitt formål, og aktivt fremja det kristne grunnlaget skulen har. Dette grunnlaget er uttrykt i skulen sine grunnlagsdokument.

Søknad sender du snarast via skulen si heimeside www.duosterøy.no

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale om stillinga og tilsetjingsprosessen vidare

Jostein Fossmark (rektor)

Jostein.fossmark@danielsen-skoler.no

56395070

 

Danielsen Ungdomsskule Osterøy er ein kristen friskule knytt opp til Egill Danielsen Stiftelse. Skulen starta opp i 2011 og har inntil 90 elevar fordelte på tre trinn. Skulen flytta inn i eit flott nybygg hausten 2019, og ligg på vakre Valestrand, 30 min. kjøring frå Bergen. 

Powered by Cornerstone