WEBINAR tirsdag 20. april kl. 14.00 – 15.15. Fag og tro – hva skjer mon tro? Glimt fra fem skoler.

Ulike praksiser, men samme forankring og målsetning. Glimt fra forskjellige fag og prosjekter på videregående og ungdomstrinn, til gjensidig inspirasjon!
2021-03-25

Vi lærer av hverandre, med forankring i vårt mandat og våre muligheter, gitt i synlighetskravet og Fagfornyelsen.

Webinaret ledes av Margunn Serigstad Dahle (NLA/Damaris), med bidrag fra følgende:

  • Tryggheim Vgs: prosjektet Medier og livssyn
  • Oasen Birkelid: prosjektet Kristenfaglig Løft
  • Egill Danielsen Stiftelse: prosjektet Sa du nøytral?
  • Lundeneset Vgs: lektor Helge Stautland, med fokus på master-avhandlingen Spor av livssyn i skjønnlitterære tekster i lærebok i engelsk, og da særlig avhandlingens bakgrunn, hovedfunn og praktiske relevans.
  • Drottningborg Vgs: lektor Stig Tore Aaberg, med fokus på fag – tro i lokale læreplaner, med engelsk og samfunnskunnskap som case.

KFF i samarbeid med Damaris Skole

Skolene kan melde seg på her innen mandag 19. april kl. 12.00. Det trengs bare en påmelding fra hver skole. De skolene som har meldt seg på vil få tilsendt lenke til webinaret mandag 19. april. 

Powered by Cornerstone