Høring - utkast til veileder om taushetsplikt

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring en veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen. KFF har sendt høringssvar.
2021-03-03

Høringsdokumentene kan leses på Regjeringens nettsider.

Friskoler er omtalt og inkludert i veiledningen om taushetsplikt om personlige forhold.

Veilederen fastslår at forvaltningslovens bestemmelse om taushetsplikt også gjelder opplysninger av konkurransemessig betydning, men samtidig sies det at «vi går ikke nærmere inn på taushetsplikt for opplysninger om drifts- eller forretningsforhold i denne veilederen.»

KFF har i høringssvaret tatt opp at friskoler bør ha rett til å be kommunen unnta friskolens styrepapirer fra offentlighet. 

Høringsfrist var 12.04.2021. KFFs høringssvar kan leses her

Powered by Cornerstone