Høring om NOU 2020:13. Private aktører i velferdsstaten.

Høringen omhandler Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester. KFF har ikke sendt høringssvar.
2021-03-03

Friskoler er omtalt i NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten., men ingen forslag til tiltak eller endringer berører friskoler.

Høringsdokumenetene kan leses på Regjeringens nettsider

Høringsfrist er 15.03.2021.

KFF har ikke sendt høringssvar.

Powered by Cornerstone