Høring Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i bl.a friskoleloven

De aktuelle midlertidige lovene er vedtatt for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige reglene om tilpasninger er 1. juli 2021. Kunnskapsdepartementet foreslår at reglene forlenges uendret til 10. november.
2021-03-04

Høringsdokumentene kan leses på Regjeringens nettsider.

Høringsfrist er 08.03.2021.

Forlengelsen til 10.11.2021 er begrunnet med at smitte-situasjonen anses å være uavklart ut over 01.07.2021, dato for vedtatt avvikling av den midlertidige loven. Det er neppe grunn til å ha innvendinger mot en slik forlengelse.  

KFF har sendt en kort melding om å inkluder 6A-skoler i regelverk og informasjon.

Powered by Cornerstone